as

Lise Brunsberg

Daglig leder, fakturahenvendelser

Håkon Ruud

Salgssjef

Stig Sørlundsengen Kristiansen

Salgskonsulent Oppland

Kjetil Sveum

Prosjektleder

Mai Lis Rudsengen

Salg og servicekonsulent

Marius Sunde

It- ansvarlig

Lise Gram

Servicekoordinator

Svein Olav Sætra

Servicetekniker, maskiner

Mats Østberg Løkken

Servicetekniker, kulde og maskiner

Anders Lødemel

Servicetekniker, kulde og maskiner

Alexander Kristoffersen

Servicetekniker, maskiner.

Maestro Storkjøkken AS har vært leverandør til profesjonelle kjøkken og vaskerier siden midten av sekstitallet. Mange års drift har gitt oss bred kunnskap, kompetanse og erfaring. Dette kommer deg til gode som bruker av våre tjenester.


Vi i Maestro Storkjøkken AS hjelper deg gjerne med å prosjektere til din virksomhet, basert på dine ønsker og behov. Våre ansatte løser ditt behov ut i fra disponibelt areal, produserer utstyrsspesifikasjon og tegninger. 
Vi benytter Autodesk Revit og AutoCad for 3D presentasjoner og tekniske tegninger. Dersom din virksomhet er i det offentlige og størrelsen tilsier at det skal lyses ut i anbud, produserer vi også dokumentasjon for dette. 

Maestro Storkjøkken AS, har som en del av Myhrvold-gruppen, tilgang på merkevarer av høy kvalitet og et stort produktspekter der du vil finne alt du er ute etter. Både i budjsett og øvre pris- og kvalitetsklasse.

Våre kjerneområder er Oppland, Hedmark, Buskerud og Oslo/Akershus, men vi betjener kunder over hele Norge. Hovedkontoret er plassert på Gjøvik, hvor vi også har vår utstilling der du er hjertelig velkommen. Det er også her, i vårt prøvekjøkken, vi kjører demo, kurs og etteropplæring for eksisterende og nye kunder.

IMAG0372 

 

Vi i Maestro storkjøkken legger vår stolthet i oppfølging og god service. Opplæring av personalet er inkludert i alle våre produktpriser. Vi fører et digitalt register på alle dine maskiner slik at utstyret kan følges opp til rett tid. Når tiden kommer kan utstyret skiftes ut slik at dyre og unødvendige reparasjoner unngås. Alt utstyr fra oss merkes med QR-kode for å sikre skikkelig dokumentasjon og oppfølging, også for nye leietagere/driftere.

Skal du bygge om kjøkkenet, utvide eller har du et helt nytt prosjekt som skal sendes ut på anbud? Vi sørger for et godt prosjekt uten overraskelser. Vi følger forskrifter fra Mattilsynet og arbeidstilsynet når vi utformer et kjøkken. Brukere oppfordres til å delta fra dag 1. Som eneste storkjøkkenfirma i Norge leverer vi alle våre prosjekter i 3D. Vi har levert IFC til både HENT, Veidekke og Statsbygg. 

 Disk

 

 

 

Maestro Storkjøkken leverer maskiner for moppevask, flatt og rundt tøy i alle kapasitetsklasser. Livsløpet på en miele proffmaskin er blant de mest økonomiske i verden. Vi holder også et stort delelager hvis det skulle være nødvendig med reparasjon utover de planlagte servicerutinene.

Maestro Storkjøkken leverer vaskemaskiner til brann- og redningstjenestens røykdykkerdrakter, masker og værneklær. Det er strenge krav fra arbeidstilsynet som skal etterkommes. Maestro har kunnskapen og utstyret som holder!